Vauhkala vastaan valtio ja Fazer, päivä 3

Vauhkala vastaan valtio ja Fazer, päivä 2

Vauhkala vastaan valtio ja Fazer, päivä 1

Suomen ensimmäinen koronarokotehaitta- konferenssi 9.6.2023 Helsingissä

Toisin kuin yleisesti käsitetään, ovat koronarokotteet aiheuttaneet ennätyksellisen määrän vakaviakin haittavaikutuksia. Maaliskuun 2023 tilaston mukaan FIMEA:an tehdystä
21 039 haittavaikutusilmoituksesta 6700 eli noin 32 % on vakavia. Tutkimusten mukaan vain murto-osa rokotehaitoista ilmoitetaan rekistereihin (Harvardin tutkimus, 1 %), joten on syytä olettaa ongelman olevan paljon tilastoitua suurempi.

Geeniteknologiaan pohjautuvat nopeasti kehitetyt mRNA-rokotteet ovat myös tuoneet esille täysin uudenlaisia terveyshaittoja. Lääkärit ja potilaat eivät osaa näitä tunnistaa, sillä koulutusta ei ennen Helsingin rokotehaittakonferenssia ole ollut. Ilmaiseksi katseltavan konferenssin asiantuntijaluennot tarjoavat myös tietoa kasvaneen sairastelun, ylikuolleisuuden ja syntyvyyden laskun mahdollisista yhteyksistä geeniteknologisiin koronarokotteisiin.

Vuoden 2022 lopussa rokotehaitoista kärsivät suomalaiset organisoituivat ja muodostivat
Y59-vertaistukiryhmän. Y59 tarkoittaa diagnoosikoodia ”rokotteen tai muun biologisen aineen haittavaikutus”. Koska haitoista kärsivien on ollut hyvin vaikea saada apua, he ovat olleet itse aktiivisia asian suhteen. Rokotehaittakonferenssin toivotaan havahduttavan kaikki suomalaiset tukemaan hoitojen kehittämistä uuden rokoteteknologian ongelmiin.

Paikan päälle ovat tervetulleita kaikki päättäjät, terveysviranomaiset, toimittajat sekä lääkärit.
Tallennettava live-videolähetys konferenssista on ilmainen kaikille suomalaisille.
Konferenssi alkaa lehdistötilaisuudella, jatkuu luennoilla ja loppuu laajaan keskustelupaneeliin.
Medialla on myös mahdollisuus haastatella rokotehaitan saaneita ja lääkäreitä erillisessä tilassa.

Lisätietoa rokotehaittakonferenssista ja linkki live-lähetykseen/tallenteeseen:
www.Y59.info

Ystävällisin terveisin
Rokotehaittakonferenssin järjestäjätiimi

Lisätiedot, ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:
rokotehaitta.info@gmail.com (konferenssin tiedot, ilmoittautumiset ja lääkärien haastattelupyynnöt)
tukiryhma@y59.info (rokotehaitan saaneiden haastattelupyynnöt ja vertaistuki)

Otteita konferenssin tulevasta sisällöstä:

”Otin rokotteet ennen kaikkea suojellakseni potilaitani sekä vanhempaa väestöä. Sain haittoja jo toisesta rokotteesta, mutta §48a:n takia jouduin rokottautumaan vielä kolmannen kerran. Sain erittäin vakavan rokotehaitan, jonka jälkeen minut jätettiin yksin. Kuka auttaa auttajaa?”
- Miina, 37 vuotta, sairaanhoitaja
”Keinotekoisesti tuotetun piikkiproteiinin on todettu häiritsevän solun DNA:n normaaleja korjautumismekanismeja. Se häiritsee myös elimistön luonnollista kykyä tuottaa monipuolisesti vasta-aineita erilaisille antigeeneille. Koronainjektio toisin sanoen tuhoaa luonnollista immuniteettia.”
- Mikrobiologian erikoislääkäri
Tamara Tuuminen, Suomi

Lähde: Y59.info tiedote

THL tutkimusprofessori ja johto eivät kiistä valehdelleensa

THL julkaisi 21.4.2023 paljon otsikoita herättäneen tutkimuksen otsikolla "Koronarokotuksia ottivat vähiten haavoittuvimmassa asemassa olevat väestöryhmät".

Kansainvälisen lääketeollisuuden verorahoilla kustannettu suomalainen markkinointikoneisto (konsensusmedia) aloitti massiivisen valheisiin perustuvan kampanjan perustuen THL:n uutiseen.

Posi Tv:n uutiset on yrittänyt kuukauden ajan saada vastausta tukimusprofessori Markus Perolalta.
Perola ei ole vastannut puheluihin eikä sähköpostilla esitettyihin kysymyksiin.
Ainoa vastaus on tekstiviesti, ettei Perola pysty juuri nyt puhumaan.

Posi Tv:tä auttava itsenäinen tutkija kävi tutkimuksen ja löysi siitä muutaman tunnin työllä valtavasti puutteita ja kysymysmerkkejä.

Posi Tv:n toimitus huomasi THL:n tutkimuksen lopussa vakuutuksen, jossa vakuutetaan, että kaikki tähän työhön osallistuvat menettelyt noudattavat asiaankuuluvien kansallisten ja institutionaalisten ihmiskokeita käsittelevien komiteoiden eettisiä standardeja ja Helsingin julistusta vuodelta 1975 sellaisena, kuin se on tarkistettu vuonna 2008.

Helsingin julistusta sovelletaan kliinisten lääketuotteiden tutkimiseen – kokeelliset geeniterapia-injektiot, joita on suomalaisille markkinoittu veronmaksajien rahoilla koronarokotteina, eivät ole kliinisen lääketutkimuksen alaisia.

Suomen valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun sivujen mukaan: "Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan myös lääketieteellistä tutkimusta, jotka suoritetaan ihmisillä esimerkiksi lääkkeen tai menetelmän tehon selvittämiseksi."

Koko tutkimus on täydessä ristiriidassa THL:n oman uutisen, sekä konsensusmedioiden Yle, MTV jne. kanssa.

Täydestä ristiriidasta (valheesta) paras todiste on tutkimus itse, jonka tuloksissa todetaan aivan oikein, että malli EI osoita kausaalisuutta tulosten ja tosielämän rokotteen ottamishalun välillä.

THL siis valehteli jo tutkimuksen otsikossa itse tutkimuksen tuloksen.

Ilmeisesti kukaan konsensusmedian toimittajista ei ole vaivautunut lukemaan itse tutkimusta, vaan on lähtenyt maalittamaan noin miljoonaa suomalaista (lähde: THL), jotka eivät ole suostuneet maailman suurimpaan ihmiskokeeseen, joka useiden asiantuntijoiden, MEP:ien, kansanedustajien, lakimiesten ja lääkärien mukaan tulee tutkia joukkotuhontana ja törkeänä rikoksena ihmisyyttä vastaan.

Koska THL:n johto Markku Tervauhauta, THL:n viestintä tai tutkimusprofessori Markus Perola eivät ole vastanneet Posi Tv:n allaoleviin kysymyksiin, on tulkinta vastaamattomuudesta "argumentium ex silentio" eli vaikeneminen on myöntymisen merkki.

Toimituksen kommentti.

On käsittämätätöntä, kuinka suomalaiset veronmaksajat rahoittavat sekä THL:ää, että valtamediaa erilaisten valtion tukien muodossa ja kummatkin jäävät kiinni toistuvasti valheistaan samaan aikaan, kun poliittiset broilerit huutavat, että pitää luottaa tieteeseen sitä kuitenkaan itse lukematta tai ymmärtämättä. Näin räikeiden valheiden esittäminen ja miljoonan suomalaisen maalittaminen on näköjään entisessä sivistysvaltiossa täysin hyväksyttävää, vai onko?

Kysymykset:

Julkaisemme THL:lle lähetetyt kysymykset kokonaisuudessaan, jotta noin neljä ja puoli miljonaa suomalaista "rokotettua" ymmärtävät tulleensa taas huijatuksi THL:n ja mediapoolin käskyttämän konsensusmedian taholta.

THL:lle lähetetyt kysymykset 11.5.2023, joihin toimitus ei ole pyynnöistä huolimatta saanut vastausta.

1. Tutkimuksen lopussa vakuutetaan, että kaikki tähän työhön osallistuvat menettelyt noudattavat asiaankuuluvien kansallisten ja institutionaalisten ihmiskokeita käsittelevien komiteoiden eettisiä standardeja ja Helsingin julistusta vuodelta 1975 sellaisena, kuin se tarkistettu vuonna 2008.

Helsingin julistusta sovelletaan kliinisten lääketuotteiden tutkimiseen, ovatko nämä niin kutsutut koronarokotukset kliinisen lääketutkimuksen alaisia?

2. Onko tutkimuksen raakadata mahdollista saada analysoitavaksi omien tutkijoidemme toimesta?

2.1 Jos dataa ei ole mahdollista saada, niin kysyn: Miksi raakadataa anonymisoituna ei julkisteta, edes rokotekattavuuteen ja kategorioihin liittyvää aggregaattidataa, muiden tutkijoiden käyttöön Open Government Data -prinsiippien mukaisesti, vaikka data on saatavilla ja se on käytössä tässäkin julkaisussa?

3. Tutkimuksen tuloksissahan todetaan aivan oikein, että malli EI osoita kausaalisuutta tulosten ja tosielämän rokotteen ottamishalun välillä.

THL:n uutisen otsikossa väitetään tutkimuksen tuloksen vastaisesti, että kausaalisuus olisi näytetty toteen. Voidaanko tutkimuksesta näyttää kausaalisuus tosielämän ja rokotteen ottamishalun välillä?

Linkki THL tutkimukseen

Media on uutisoitu laajasti, että tutkimus todistaa kausaalisuuden. Näettekö riskiä, että viranomaiset saattavat tulkita tutkimuksen tuloksia THL:n tiedotteen ja median uutisoinnin perusteella ja tehdä siitä jopa perustuslain vastaisia toimia, jotka asettavat ihmiset eri asemaan heidän terveydentilansa perusteella?

Lähteet:

MTV 3 uutiset artikkeli

STT-info artikkeli tutkimuksesta

THL-tutkimus

Nature lehden artikkeli

Finlex joukkotuhonta

Finlex lisää tietoa joukkotuhonnasta

Mitä on kliininen tutkimus Vkt.fi

 

Tuulivoimaloiden melusta syntyviä haittoja hallittava jo ennalta

Kansalaisten järjestämässä tuulivoimaillassa Pohjois-Savossa Vieremällä vaadittiin tuulivoimarakentamista kohtuullistavaa ja asukkaiden oikeuksia suojelevaa lainsäädäntöä.

Tuulivoimamaakuntakaavan suunnittelusta vastaavalta Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtaja Kimmo Haapaselta kysyttiin, mitä hän näkee tuulivoiman hankalimpana ongelmana asukkaiden ja kesämökkiläisten kannalta. Hänen mukaansa tällainen ongelma on tiedonpuute.

Tilaisuudessa puhunut Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen edustaja Riitta Lindgren kuitenkin painotti omassa osuudessaan, että muun muassa voimalamelusta asukkaille syntyviä haittoja on hallittava kunnissa jo ennalta sekä riittävillä varoetäisyyksillä asutuksen ja voimaloiden välillä että asettamalla tuulivoimakaavaan ympäristölupavaatimus. " -Käytännön tilanteissa on osoittautunut, ettei asukkaiden suojaaminen jälkikäteen onnistu, ellei näistä varovaisuusperiaatteen mukaisista toimenpiteistä ole huolehdittu", Lindgren totesi.

Tuulivoimailta lähetettiin uusintana Radio Sandelsin taajuudella helatorstaina. Radio Sandels valittiin Radio Gaalassa huhtikuussa vuoden kaupalliseksi paikallisradioksi. Raati perusteli valintaa Radio Sandelsin lähes ennen näkemättömällä kuunteluosuudella omassa kohderyhmässään, korkealla paikallisen ohjelmatuotannon osuudella ja kanavan aidolla läsnäololla kuuntelijoiden arjessa.

Kirsikka Tuomi

Kansanedustaja Keskisarja: Kaikista Ylen julkisista asiakirjoista puuttuvat menojen yksityiskohdat

Perussuomalaisten uusi kansanedustaja Teemu Keskisarja ottaa eduskunta puheessaan vahvasti kantaa Ylen läpinäkyvyyteen.

"Läpinäkymättömyys ei ole pikkuseikka", toteaa Perussuomalaisten kansanedustajana aloittanut Teemu Keskisarja.

"Me erotamme ainoastaan uomat, joiden sisällä soljuu 500-600 miljoonaa vuodessa", jatkaa Keskisarja.

"Montako päällikköä ja ylätason porrasta Yle tarvitsee yhteen omatekoiseen ohjelmaan?" kysyy Keskisarja.

"Uskon, että tämä eduskunta ja seuraava hallitus laajentavat julkisuuslain soveltamisalaa, jotta Ylen kulut näkyvät kunnolla hallintoneuvostolle, kansanedustajille ja jopa rahvaalle", lopettaa Keskisarja.

Katso koko puhe alla olevalta videolta.

Koko puhe tekstitettynä.

Arvoisa puhemies! Yle-veron maksajat näköjään pitävät melko luotettavana Ukrainan sodan, koronan ja ilmastonmuutoksen uutisointia. Onneksi olkoon, Yle! Rohkenen vain kysäistä, punnitseeko kyselytutkimuksen vaaka puolueettomuutta prosentin tarkkuudella. Ei välttämättä. Yleinen mielipide seurailee sitä, mitä aikalainen mediasta näkee, kuulee ja todeksi luulee. 70-luvulla suunnilleen kelpasi neuvostomyönteinen maailmankuva, jonka Yleisradio tarjoili jokaiseen töllöttimeen itsesensuurin taajuuksilla ”vastuullisen sananvapauden” antennit värähdellen. Kenties journalismin historiankirjoittaja 50 vuoden kuluttua hirnahtaa ja parahtaa meidän päiviemme ”eettisille ohjeille”, joilla toimittajat pidättelivät vihaisia puheita.

Hallintoneuvoston kertomuksesta ja kaikista julkisista asiakirjoista puuttuvat Ylen menojen yksityiskohdat. Läpinäkymättömyys ei ole pikkuseikka. Me erotamme ainoastaan uomat, joiden sisällä soljuu 500—600 miljoonaa euroa vuodessa. Mitä maksaa julkisrahoitteinen tosi-tv, tuo henkisen huoltovarmuutemme elinehto? Mikä on hintalappu poliisisarjalle, joka ostetaan ulkomailta? Sitäkö sirkushuvia vaatii pienen kielialueen kukoistus? Ja kiperin kysymys: montako päällikköä ja byrokratian porrasta Yleisradio tarvitsee yhteen omatekoiseen ohjelmaan?

Uskon, että tämä eduskunta ja seuraava hallitus laajentavat julkisuuslain soveltamisalaa, jotta Ylen kulut näkyvät kunnolla hallintoneuvostolle, kansanedustajille ja jopa rahvaalle.

Lähde: eduskunta.fi
Youtube: Keskisarja

Erikoislääkäri, dosentti Tamara Tuuminen, hoitoprotokolla

Haastattelu lastenpsykiatri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen

Haastattelu kansanedustaja Pia Sillanpää